-เอพิคเตตุส- จากหนังสือ ประวัติศาสตร์ปรัชญาฉบับกะทัดรัด
ข้อคิด-คำคม

“จิตนั้นสามารถเป็นอิสระได้ แม้ในยามที่ร่างกายถูกผูกมัด ความคิดของเราขึ้นอยู่กับเราเอง”

“จิตนั้นสามารถเป็นอิสระได้
แม้ในยามที่ร่างกายถูกผูกมัด
ความคิดของเราขึ้นอยู่กับเราเอง”
-เอพิคเตตุส-

#โลกของนักอ่าน…