ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ริชาร์ด เธเลอร์ (Richard Thaler) อาจารย์ด้านเศรษฐศาตร์ชาวอเมริกันเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปีนี้ 2017
เรื่องเล่าของนักอ่าน

เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2017

เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2017 นี้คือ
ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ริชาร์ด เธเลอร์ (Richard Thaler) อาจารย์ด้านเศรษฐศาตร์ชาวอเมริกันวัย 72 …