ห้องสมุด Tianjin Binhai Library ที่ตั้งอยู่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
เรื่องเล่าของนักอ่าน

ห้องสมุด Tianjin Binhai Library เมืองเทียนจิน ประเทศจีน

เช้าต้นสัปดาห์แบบนี้เลยเอาภาพห้องสมุดในฝันของหลายๆ คนมาฝากกันค่ะ ที่นี่คือ ห้องสมุด Tianjin Binhai Library ที่ตั้งอยู่เมืองเทียนจิน เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 3 …