รีวิวหนังสือ “ไล่คว้าแสง"
ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ

รีวิวหนังสือ “ไล่คว้าแสง”

“การศึกษาธรรมชาติของข้าพเจ้า ตั้งอยู่บนฐานของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนๆ”
-เกอเธ่-
.
แค่อ่านคำโปรยจากปกหนังสือก็จัดมาแบบไม่ต้องคิดเลย เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือประวัติศาสตร์และไม่ใช่หนังสือวิชาการด้านวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์ แต่เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแสง…

รีวิวหนังสือ “ไล่คว้าแสง”
อาเธอร์ …

เรื่องเล่าของนักอ่าน จงอ่านเพื่อไปต่อ
เรื่องเล่าของนักอ่าน

เรื่องเล่าของนักอ่าน จงอ่านเพื่อไปต่อ…

เราทุกคนล้วนมีเรื่องราวมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัว ครอบครัว ความรัก อาชีพการงาน ความสัมพันธ์ รวมถึงอารมณ์ของตัวเองที่บางช่วงบางตอนก็ สงบ สุข เศร้า เหงา …

-เอพิคเตตุส- จากหนังสือ ประวัติศาสตร์ปรัชญาฉบับกะทัดรัด
ข้อคิด-คำคม

“จิตนั้นสามารถเป็นอิสระได้ แม้ในยามที่ร่างกายถูกผูกมัด ความคิดของเราขึ้นอยู่กับเราเอง”

“จิตนั้นสามารถเป็นอิสระได้
แม้ในยามที่ร่างกายถูกผูกมัด
ความคิดของเราขึ้นอยู่กับเราเอง”
-เอพิคเตตุส-

#โลกของนักอ่าน…

René Descartes I think therefore I am.
ข้อคิด-คำคม

I think therefore I am.

“ผมกำลังคิด ผมจึงต้องมีตัวตน คุณเองก็ลองดูสิ
ตราบใดก็ตามที่คุณยังมีความคิดหรือความรู้สึก
เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะสงสัยในการดำรงอยู่ของตัวเอง
ส่วนเรื่องที่ว่าตัวคุณคืออะไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง…”

-จากหนังสือ ประวัติศาสตร์ปรัชญาฉบับกะทัดรัด-

.
จะขอบคุณอย่างยิ่ง …