-ฌ็อง มารี ลูว์เซียง ปีแยร์ อานูย - นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส
ข้อคิด-คำคม

เหตุผลเดียวที่คนอื่นพูดถึงคุณลับหลังเป็นเพราะคุณได้เดินแซงหน้าพวกเขาไปแล้ว..

“เหตุผลเดียวที่คนอื่นพูดถึงคุณลับหลังเป็นเพราะคุณได้เดินแซงหน้าพวกเขาไปแล้ว”

จะขอบคุณอย่างยิ่ง ถ้าเพื่อนๆ ช่วยกันแนะนำหนังสือน่าอ่านมาในคอมเม้นด้วย
ตูนจะได้ตามไปหามาอ่านและเก็บใส่ห้องสมุดส่วนตัวนะคะ

ตูน
โลกของนักอ่าน…