รีวิวหนังสือ "อึ เล่าประวัติศาสตร์"
ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ

รีวิวหนังสือ “อึ เล่าประวัติศาสตร์” เล่มนี้จัดให้หมวดประวัติศาสตร์นะ ถึงแม้จะเกี่ยวกับขรี้ก็เถอะ..

รีวิวหนังสือ “อึ เล่าประวัติศาสตร์”
-Sarah Albee เขียน / ธวัชชัย ดุลยสุจริต แปล-