รีวิวหนังสือ "สิ้นแสงฉาน แปลจาก Twilight Over Burma" -Inge Sargent เขียน / มนันยา แปล-
ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ

รีวิวหนังสือ “สิ้นแสงฉาน แปลจาก Twilight Over Burma” …เรื่องราวประวัติชีวิตจริงของเจ้าฟ้าหลวง “เจ้าจาแสง” แห่งสีป่อ, รัฐฉาน พม่า ที่เขียนโดยมหาเทวี ชายาของท่านเอง

รีวิวหนังสือ “สิ้นแสงฉาน แปลจาก Twilight Over Burma”
-Inge Sargent เขียน / …