รีวิวหนังสือ "บุรุษผู้นับเวลา The Time Keeper" -มิตช์ อัลบอม เขียน
นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรม

รีวิวหนังสือ “บุรุษผู้นับเวลา The Time Keeper” …ทุกคนมีเวลาของตัวเอง คือเวลาชีวิตที่ไม่ใช่เวลาในเข็มนาฬิกา…

รีวิวหนังสือ “บุรุษผู้นับเวลา The Time Keeper”
-มิตช์ อัลบอม เขียน / นันทิกา …

รีวิวหนังสือ "สารพันคำถาม เรื่องจริงหรือแต่งเสริม ในจดหมายเหตุสามก๊ก ฉบับเฉินโซ่ว" -ยศไกร ส.ตันสกุล-
ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ

รีวิวหนังสือ “สารพันคำถาม เรื่องจริงหรือแต่งเสริม ในจดหมายเหตุสามก๊ก ฉบับเฉินโซ่ว”

รีวิวหนังสือ “สารพันคำถาม เรื่องจริงหรือแต่งเสริมในจดหมายเหตุสามก๊ก ฉบับเฉินโซ่ว”
-ยศไกร ส.ตันสกุล-
สนพ.สยามความรู้, 195.-
.

หนังสือออกใหม่จากผู้เขียนที่เคยเขียนเรื่อง
-เอพิคเตตุส- จากหนังสือ ประวัติศาสตร์ปรัชญาฉบับกะทัดรัด
ข้อคิด-คำคม

“จิตนั้นสามารถเป็นอิสระได้ แม้ในยามที่ร่างกายถูกผูกมัด ความคิดของเราขึ้นอยู่กับเราเอง”

“จิตนั้นสามารถเป็นอิสระได้
แม้ในยามที่ร่างกายถูกผูกมัด
ความคิดของเราขึ้นอยู่กับเราเอง”
-เอพิคเตตุส-

#โลกของนักอ่าน…