ชีวิตของคนเรานั้น เป็นระยะทางที่สั้นและรวดเร็ว..

พระเจ้าเฟรเดริคมหาราช

“ชีวิตของคนเรานั้น เป็นระยะทางที่สั้นและรวดเร็ว..
ระหว่างวันที่เราเกิด และวันที่เราตาย
เป็นหน้าที่ของคนที่จะต้องพยายามทำงาน
เพื่อประโยชน์แห่งหมู่คณะของตน”

-จากหนังสือ พระเจ้าเฟรเดริคมหาราช-

พระเจ้าเฟรเดริคมหาราช
พระเจ้าเฟรเดริคมหาราช

#โลกของนักอ่าน

Comments

comments

You Might Also Like