“จิตนั้นสามารถเป็นอิสระได้ แม้ในยามที่ร่างกายถูกผูกมัด ความคิดของเราขึ้นอยู่กับเราเอง”

-เอพิคเตตุส- จากหนังสือ ประวัติศาสตร์ปรัชญาฉบับกะทัดรัด

“จิตนั้นสามารถเป็นอิสระได้
แม้ในยามที่ร่างกายถูกผูกมัด
ความคิดของเราขึ้นอยู่กับเราเอง”
-เอพิคเตตุส-

-เอพิคเตตุส- จากหนังสือ ประวัติศาสตร์ปรัชญาฉบับกะทัดรัด
-เอพิคเตตุส- จากหนังสือ ประวัติศาสตร์ปรัชญาฉบับกะทัดรัด

#โลกของนักอ่าน

Comments

comments

You Might Also Like