ข้อคิดจากหนังสือ “เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข”

เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข

เมื่อเราเข้าใจว่าทุกคนมีความคิดและความเชื่อเป็นของตัวเอง ยอมรับได้ว่าคนบนโลกล้วนมีร้อยพ่อพันแม่ คิดเสียว่า “คนประเภทนี้ก็มี” ความรู้สึกหงุดหงิดก็จะลดน้อยลง..

เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข
เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข

📚#โลกของนักอ่าน #เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข #AmarinHowto

Comments

comments

You Might Also Like